Ons kwaliteitsbeleid

logo

 

 Thuiszorg, maar dan anders!.


HOME INSTEAD KWALITEITSBELEID

 

Het is de missie van Home Instead om kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen en hun naasten te verbeteren met betekenisvolle ondersteuning en persoonlijke betrokkenheid.

Home Instead levert haar diensten aan een groeiend aantal klanten. Met de klanten worden heldere afspraken gemaakt over de geboden diensten die voldoen aan de geldende wettelijke landelijke vereisten en richtlijnen.

Het kwaliteitsbeleid van Home Instead is erop gericht dat de diensten voldoen aan de afspraken met de klant en hoge kwaliteit is altijd gegarandeerd.

Het is intern beleid dat zowel het management als de uitvoerende medewerkers van Home Instead op de hoogte zijn van de doelstellingen van het kwaliteitsbeleid. Dit wordt geborgd door het bieden van structurele trainings- en opleidingsprogramma's op alle niveaus binnen de organisatie.

Home Instead hecht groot belang aan de veiligheid en gezondheid van haar werknemers en degenen die in aanraking komen met onze dienstverlening. Het is een belangrijke drijfveer voor continue bewaking en focus op het behoud van de kwaliteit binnen alle bedrijfsprocessen van de organisatie. Het ultieme doel is potentiële risico's voorkomen door het bieden van uitgebreide training en voldoen aan de relevante landelijke wettelijke kaders en richtlijnen voor veiligheid in de zorg.

Het kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem van Home Instead moeten wendbaar zijn om hoge kwaliteit dienstverlening aan haar groeiende klantenbestand te kunnen blijven garanderen. Werknemers uit alle lagen van de organisatie worden daarom aangemoedigd om hun verbetersuggesties in te brengen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Home Instead is gebaseerd op de richtlijnen, procedures en het beleid van de Home Instead en voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015.

Home Instead Nederland, februari 2024