Home Instead Nederland

Home Instead Thuisservice is een franchiseorganisatie die werkt volgens het concept van hard-franchise. Dit wil zeggen dat gewerkt wordt vanuit dezelfde uitgangspunten, dezelfde organisatieopbouw en dat dezelfde dienstverlening geleverd wordt. Vanuit elke vestigingen wordt dezelfde kwaliteit en betrokkenheid van de dienstverlening geleverd.

Home Instead is een mensgerichte organisatie met warme zakelijkheid. De zakelijkheid die nodig is om de harde binnenkant van de organisatie te vormen en de warmte om de zachte buitenkant van de organisatie te zijn.

Wij hebben gekozen voor het franchisemodel, omdat wij de overtuiging hebben dat het een optimale combinatie mogelijk maakt tussen lokaal ondernemerschap, nationale ondersteuning en wereldwijde ervaring. Wij gaan uit van de kracht van lokale ondernemers die betrokken zijn bij de lokale samenleving, onderdeel zijn van het lokale zorgnetwerk en een direct belang hebben bij tevreden klanten en medewerkers. Ondersteund met kennis en kunde vanuit een centraal franchisegever.

Onze organisatiestructuur

Als organisatie geloven wij in de combinatie van een bedrijfseconomisch strak georganiseerde inrichting enerzijds en persoonsgerichte dienstverlening aan de klanten anderzijds. De harde binnenkant en een zachte buitenkant, noemen wij dat.
Door de heldere en goed georganiseerde organisatie, de harde binnenkant, ontstaat een structuur van waaruit wij in staat zijn om een optimale dienstverlening aan onze klanten te bieden. Met als speerpunt: klanten ondersteuning bieden met aandacht en betrokkenheid, de zachte buitenkant. Wij houden hierbij altijd een eenvoudig uitgangspunt voor ogen: "hoe zouden wij zelf ondersteuning willen krijgen als wij in een ondersteuning afhankelijke situatie komen?"

Harde binnenkant

Voor de harde binnenkant kiezen wij organisatiemodel waarbij de vestigingen zelfstandig opereren onder leiding van een Franchiseondernemer. Als Franchisegever bieden wij operationele ondersteuning aan onze Franchiseondernemers op het gebied van automatisering, marketing & communicatie, bedrijfsvoering, financiering, personeelsbeleid en kwaliteitsprogramma’s. Verder bieden we de ontwikkeling van inhoudelijke kennis en trainingen voor supportteamleden en CAREGivers. Zodat de Franchiseondernemers en de lokale supportteams zich optimaal op de dienstverlening aan de klanten kunnen richten.

Zachte buitenkant

Wij spreken liever over dienstverlening dan over zorgverlening. Onze medewerkers die de zorg thuis verlenen, noemen wij CAREGivers. De CAREGivers doen waar zij goed in zijn en waar hun hart ligt, mede doordat de lokale supportteams de administratieve taken uitvoeren. Bewust is de gemiddelde leeftijd van onze CAREGivers 55 jaar en zij hebben veelal zelf ervaring als mantelzorger. Wij zien dat de levenservaring van de CAREGiver bijdraagt aan de match met de klant. De match die wij voor iedere klant maken. Er is begrip, vertrouwen en wederzijds respect. De CAREGiver kan zich beter identificeren met de klant en hierdoor kan de connectie met het levensverhaal van de klant eenvoudiger gemaakt worden. Zo onstaat een wederzijdse vertrouwensband, die goed aansluit bij de wensen van mensen met dementie en hun naasten.

Meer lezen over Home Instead en haar dienstverlening?

Het team van Home Instead Nederland

Contactgegevens Home Instead Nederland

Home Instead Thuisservice Nederland
Cruquiusweg 1
2102 LS Heemstede
T. 023 82 00 912
Bel mij terug optie